/ Sản phẩm / Hóa Chất Cơ Bản / Hóa Chất Dệt Nhuộm / Na(OCl) – Natri Hypoclorit (Javel 100g/l) – Việt Nam

Na(OCl) – Natri Hypoclorit (Javel 100g/l) – Việt Nam

Mã sản phẩm: Na(OCl)

  0919 172 000 – 0903 321 946 – 0917 384 860

  (84.8) 0272-37.625.611

  kinhdoanh@hoachatdailongbinh.com

Thông tin chi tiết

Tên sản phẩm: NATRI HYPOCLORIT (Javel 100g/l)

 

Công thức: Na(OCl) 

 

Xuất xứ: Việt Nam

 

Quy cách: 30k/thùng