/ Sản phẩm / Hóa Chất Cơ Bản / Hóa Chất Ngành Công Nghiệp / KCl – Potassium Chloride – Isarel

KCl – Potassium Chloride – Isarel

Mã sản phẩm:

  0919 172 000 – 0903 321 946 – 0917 384 860

  (84.8) 0272-37.625.611

  kinhdoanh@hoachatdailongbinh.com

Thông tin chi tiết

Tên sản phẩm: POTASSIUM CHLORIDE
 
Công thức: KCl 
 
Xuất xứ: Isarel
 
Quy cách: 50kg/bao