CUSO4.5H2O – COPPER SULPHATE PETAHYDRATE (CU 24.5%) – ĐÀI LOAN

CUSO4.5H2O – COPPER SULPHATE PETAHYDRATE (CU 24.5%) – ĐÀI LOAN

  • NH00146

lien_he

Mã sản phẩm: CuSO4.5H2O

Tên sản phẩm: COPPER SULPHATE PETAHYDRATE ( Cu 24.5%) ( sunfate Đồng)

Công thức: CuSO4.5H2O

Xuất xứ: Đài Loan

Quy cách: 25kg/thùng

xi mạ