/ Sản phẩm / Hóa Chất Ngành Hóa Nghiệm / HF – Acid Hydrofluoric 55% – Trung Quốc

HF – Acid Hydrofluoric 55% – Trung Quốc

Mã sản phẩm: HF

  0919 172 000 – 0903 321 946 – 0917 384 860

  (84.8) 0272-37.625.611

  kinhdoanh@hoachatdailongbinh.com

Thông tin chi tiết

Tên hàng: ACID HYDROFLUORIC 55%
 
Công thức: HF
 
Hàm lượng: 55%
 
Xuất xứ: Trung Quốc
 
Quy cách: 0.5l/bình
 
Dùng trong các ngành: Ngành xi mạ, ngành công nghiệp, ngành hóa nghiệm

 

Sản phẩm liên quan

( ! ) Warning: getimagesize(/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/vovanquang/img/noimage.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/inc/image_pro.php on line 1380 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0000232040{main}( ).../index.php:0 20.0001232520require( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17 30.330111539288require_once( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19 40.332211548056include( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/template-product-single.php' ).../template-loader.php:74 50.597412586704image( ).../template-product-single.php:96 60.597712588608getimagesize ( ).../image_pro.php:1380
( ! ) Warning: Division by zero in /home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/inc/image_pro.php on line 1383
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000232040{main}( ).../index.php:0
20.0001232520require( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.330111539288require_once( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.332211548056include( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/template-product-single.php' ).../template-loader.php:74
50.597412586704image( ).../template-product-single.php:96

( ! ) Warning: Division by zero in /home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/inc/image_pro.php on line 1396
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000232040{main}( ).../index.php:0
20.0001232520require( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.330111539288require_once( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.332211548056include( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/template-product-single.php' ).../template-loader.php:74
50.597412586704image( ).../template-product-single.php:96
http://hoachatdailongbinh.com/wp-content/themes/vovanquang/img/noimage-490x460.jpg" alt="NAOH – NATRI HYDROXIDE (sút vẫy) 99% – Trung Quốc" class="img-responsive">

NAOH – NATRI HYDROXIDE (sút vẫy) 99% – Trung Quốc

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết

( ! ) Warning: getimagesize(/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/vovanquang/img/noimage.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/inc/image_pro.php on line 1380 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0000232040{main}( ).../index.php:0 20.0001232520require( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17 30.330111539288require_once( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19 40.332211548056include( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/template-product-single.php' ).../template-loader.php:74 50.602812604904image( ).../template-product-single.php:96 60.603012606808getimagesize ( ).../image_pro.php:1380
( ! ) Warning: Division by zero in /home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/inc/image_pro.php on line 1383
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000232040{main}( ).../index.php:0
20.0001232520require( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.330111539288require_once( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.332211548056include( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/template-product-single.php' ).../template-loader.php:74
50.602812604904image( ).../template-product-single.php:96

( ! ) Warning: Division by zero in /home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/inc/image_pro.php on line 1396
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000232040{main}( ).../index.php:0
20.0001232520require( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.330111539288require_once( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.332211548056include( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/template-product-single.php' ).../template-loader.php:74
50.602812604904image( ).../template-product-single.php:96
http://hoachatdailongbinh.com/wp-content/themes/vovanquang/img/noimage-490x460.jpg" alt="HNO3 – Acid Nitric 68% – Trung Quốc" class="img-responsive">

HNO3 – Acid Nitric 68% – Trung Quốc

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết

( ! ) Warning: getimagesize(/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/vovanquang/img/noimage.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/inc/image_pro.php on line 1380 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0000232040{main}( ).../index.php:0 20.0001232520require( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17 30.330111539288require_once( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19 40.332211548056include( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/template-product-single.php' ).../template-loader.php:74 50.614812603832image( ).../template-product-single.php:96 60.615012605736getimagesize ( ).../image_pro.php:1380
( ! ) Warning: Division by zero in /home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/inc/image_pro.php on line 1383
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000232040{main}( ).../index.php:0
20.0001232520require( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.330111539288require_once( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.332211548056include( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/template-product-single.php' ).../template-loader.php:74
50.614812603832image( ).../template-product-single.php:96

( ! ) Warning: Division by zero in /home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/inc/image_pro.php on line 1396
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000232040{main}( ).../index.php:0
20.0001232520require( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.330111539288require_once( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-includes/template-loader.php' ).../wp-blog-header.php:19
40.332211548056include( '/home/hoachatdai/domains/hoachatdailongbinh.com/public_html/wp-content/themes/philong/template-product-single.php' ).../template-loader.php:74
50.614812603832image( ).../template-product-single.php:96
http://hoachatdailongbinh.com/wp-content/themes/vovanquang/img/noimage-490x460.jpg" alt="H3PO4 – Acid Photphoric 85% – Trung Quốc" class="img-responsive">

H3PO4 – Acid Photphoric 85% – Trung Quốc

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết