/ Product / Hóa Chất Ngành Hóa Nghiệm / NAOH – NATRI HYDROXIDE (sút vẫy) 99% – China

NAOH – NATRI HYDROXIDE (sút vẫy) 99% – China

Code: NAOH 99%

  0919 172 000 – 0903 321 946 – 0917 384 860

  (84.8) 0272-37.625.611

  kinhdoanh@hoachatdailongbinh.com

Infomations

Product’s name: NATRI HYDROXIDE (sút vẫy) 99%

 

Formula: NAOH 

 

Made in: China

 

Packaging: 0.5litre/bottle

Newest product